Privacy verklaring

( versie Maart 2022)

1. INLEIDING

1.1 VermogenInside B.V. (‘VI’), kantoorhoudend te Bouwerij 102 te (1185 XX) Amstelveen, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw bedrijfs- en persoonsgegevens die u, eventueel via een klantenportaal (‘de eigen omgeving’) binnen de website www.vermogeninsight.nl (‘website’) aan VI verstrekt. Wij nemen de privacy van al onze bezoekers en/of degene die zich, ook via de website, registreert als abonnee van VI en van haar diensten gebruikt maakt serieus. VI  gaat dan ook zorgvuldig met uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens om. Deze verklaring informeert u over het privacy beleid dat van toepassing is. Bezoeker en abonnee worden in deze verklaring gezamenlijk als ‘gebruiker’ aangeduid.

1.2 Door gebruik te maken van de website, al dan niet door het registreren als abonnee, gaat de gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

2. WIJZE VAN VERKRIJGEN

2.1 VI verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer hij deze persoonsgegevens aan VI heeft verstrekt via de website

3. DOELEINDE EN GRONDSLAG VERWERKING

3.1 VI verwerkt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren en u gebruik kunt maken van onze diensten. Deze verwerkingen zijn derhalve nodig om de overeenkomst met u uit te voeren.

3.2 Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens om koppelingen om betaaltransacties te kunnen laten afwikkelen en voor het onderhouden van onze relatie met u.

3.3 Afhankelijk van de situatie verwerken wij persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, uitvoeren van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld fiscale bewaarplichten) en gerechtvaardigde belangen van VI (bijvoorbeeld het belang van het bijhouden van een relatie met u). In sommige gevallen zullen wij uw toestemming nodig hebben.

4. PERSOONSGEGEVENS

4.1 VI verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • a) de bedrijfsnaam;
  • b) Uw voor-en achternaam;
  • c) Uw e-mailadres;
  • d) een wachtwoord;
  • e) uw mobiele nummer;

5. UW RECHTEN

5.1 U kunt VI, via de in artikel 1.1 vermelde contactgegevens, bepaalde verzoeken doen ter uitoefening van uw rechten. U heeft het recht VI te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.2 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat VI bepaalde diensten niet meer kan leveren.

6. ONTVANGERS EN DOORGIFTE

6.1 Tenzij u hiervoor apart toestemming geeft, verstrekt en/of verkoopt VI uw persoonsgegevens niet aan derden.  

6.2 De persoonsgegevens die u aan VI doorgeeft zijn niet doorzoekbaar voor zoekmachines.

 7. BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

7.1 VI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.2 VI  bewaart bedrijfs- en persoonsgegevens tenminste tot een maand nadat een abonnee zijn abonnement heeft beëindigd, tenzij VI op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bedrijfs- en persoonsgegevens langer te bewaren. Na deze beëindiging kan een gebruiker geen gebruik meer maken van de eigen omgeving op de website en de diensten van VI.

8. WIJZIGINGEN

 8.1 VI kan deze privacyverklaring wijzigen. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid op www.vermogeninsight.nl

"Risicoloos beleggen bestaat niet, verstandig beleggen wel."

Begin vandaag nog met
VermogenInsight