Disclaimer

Algemeen

De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat informatie onjuistheden bevat, dan wel onvolledig is. Verwijzingen naar websites die niet door VermogenInside B.V. worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. VermogenInside B.V. is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. De rechten van intellectuele eigendom op de website www.vermogeninsight.nl berusten uitsluitend bij VermogenInside B.V. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen doormiddel van een link tussen de website www.vermogeninsight.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VermogenInside B.V.

Privacy

VermogenInside B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van www.vermogeninsight.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verkregen gegevens worden alleen gebruikt om diensten aan te kunnen bieden waar de gebruiker naar vraagt. Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens worden verwijderd indien na schriftelijk verzoek van de gebruiker.

Cookies

VermogenInside B.V. maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de instellingen van de browser zo af te stemmen dat het gebruik van cookies wordt verhinderd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de gebruikte internetbrowser.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van www.vermogeninsight.nl wordt door VermogenInside B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en continu functioneren van deze site. Hoewel VermogenInside B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, biedt zij geen garantie dat de aangeboden informatie volledig, juist en actueel is. VermogenInside B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid. VermogenInside B.V. is voorts niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en de werking van de website van een derde.

Wijzigingen

De informatie aangeboden op probeleggen.nl alsmede de tekst van de Disclaimer, mag door VermogenInside B.V. te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de gebruiker daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld. VermogenInside B.V. raadt u daarom aan de aangeboden informatie op www.vermogeninsight.nl, dan wel de Disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op de website www.vermogeninsight.nl en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De versie opgesteld in de Nederlandse taal is bij interpretatieverschillen doorslaggevend.

"Risicoloos beleggen bestaat niet, verstandig beleggen wel."

Begin vandaag nog met
VermogenInsight